Základné informácie

Súčasťou projektu „Stary Sacz Levoča – karpatské mestečka s klímou. Novátorský, cezhraničný produkt kultúrnej turistiky v rámci programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013“ je realizácia interaktívneho turistického sprievodcu okolo Levoči v oblasti mobilnej technológie web.

ITUPodľa posledných údajov Svetovej telekomunikačnej únie (ITU) počet používaných mobilných telefónov vo svete prekročil číslo 5 000 000 000.  Predpokladá sa, že do piatich rokov počet prístupov na internet z mobilných zariadení prekročí počet prístupov na internet z bežných počítačov (cbsnews).

Predpokladáme, že mnoho návštevníkov a turistov, ktorí prichádzajú do Levoče nebudú mať pri sebe počítač, ale práve mobilný telefón, GPS zariadenie alebo tablet. Našim cieľom bolo využiť tieto moderné zariadenia, aby poslúžili návštevníkom Levoče ako interaktívny turistický sprievodca.

Interaktívny turistický sprievodca poskytuje pre návštevníkov informácie o bodoch záujmu (POI - Point of Interest) v podobe fotografií, textov a nahrávok hovoreného slova, ktoré sú doplnené navigačnými informáciami, (adresa, telefón,  mapy, GPS súradnice), ale aj čas a vzdialenosť turistu k bodu záujmu. Keď má turista k dispozícii mobilné zariadenie s GPS navigáciou, tak prístroj ho dokáže navigovať od jeho aktuálnej polohy do miesta, ktoré si vyberie. Niektoré mobilné telefóny dokážu dokonca zobraziť bod záujmu pomocou 3D fotografie.


Uvedené informácie sú dostupné v troch jazykoch:

 

Slovensko Anglicky Poľsko
slovensky anglicky poľsky

Aby boli tieto informácie k dispozícii pre najširší okruh návštevníkov, zrealizovali sme rôzne verzie turistických sprievodcov v Levoči, ktoré fungujú v rôznych mobilných zariadeniach. Fungujú nielen v najmodernejších mobilných telefónoch (nazvime ich inteligentný mobil, napr. iPhone, Android), ktoré majú Wifi, internet, GPS a umožňujú zobraziť aj 3D fotografie, ale aj v jednoduchých mobilných telefónoch bez GPS, bez Wifi, bez internetu (označme ich skratkou Mobil 2).  Turistický sprievodca pracuje dokonca v GPS zariadeniach (napr. Garmin), iPod-och alebo spolupracuje so špeciálnymi aplikáciami v mobilných zariadeniach Footprint a Layar.

Podporované typy zariadení:

iPhon
iPhone, iPod, iPad,
OS Android, tablety

Nokia

Lacné mobily
s prehliadačom


Garmin
GPS zariadenia Garmin s MP3


Garmin bez MP3
GPS zariadenie Garmin bez MP3


Footprint
HTC Footprint
(Všetky mobilné telefóny HTC)


Layar
Všetky inteligentné telefóny
(iPhone, Android, Nokia - Ovi)Logo