Aplikácia HTC Footprint

Zrejme sa nájdu turisti, ktorí budú preferovať využívanie turistického sprievodcu zdarma bez pripojenia na internet, ale zároveň budú chcieť komfortnú navigáciu po Levoči. Takúto navigáciu umožňuje aplikácia HTC Footprint, ktorá je predinštalovaná do mnohých súčasných mobilných telefónov HTC, bez ohľadu, či majú operačný systém Android, alebo Windows Mobile.

FootprintTáto aplikácia funguje na mobilných telefónoch aj bez pripojenia na internet a umožňuje turistom výber bodov záujmu podľa abecedy alebo podľa okruhov 1, 2, 3 a 4. V zozname bodov záujmu nájdeme náhľady fotografií s názvom bodu záujmu a okruhom do ktorého bod záujmu patrí. Po výbere sa náhľad fotografie zväčší. Dostaneme k dispozícii názov bodu záujmu a okruh do ktorého je zaradený, telefónne číslo, webový odkaz na adresu projektu (www.levocagps.sk ), GPS súradnice, mapu s vyznačeným bodom záujmu s možnosťou zväčšovania a zmenšovania a text bodu záujmu. V pravom dolnom rohu mapy je ikona, ktorá nám ukáže ďalšie body záujmu. Potvrdením (výberom) GPS súradníc alebo  okruhu 1, 2, 3 a 4 si môžeme vybrať, na akých mapách budeme sledovať podrobnosti v okolí bodu záujmu. Podľa toho, aké mapy má mobil k dispozícii (GPS, off-line, prípadne Google mapy cez internet), môžeme využiť podrobnú navigáciu od našej aktuálnej polohy až po bod záujmu.

Inštalácia:
V mobilných telefónoch HTC je už aplikácia nainštalovaná, stačí z webovej stránky www.levocagps.sk stiahnuť jeden zo súborov Levoca_SK.kmz , Levoca_ENG.kmz alebo Levoca_PL.kmz , nakopírovať na pamäťová kartu mobilu a naimportovať daný súbor  do aplikácie HTC Footprint.

Výhody:
Fungovanie turistického sprievodcu bez internetu, zadarmo.

Nevýhody:
Aplikácia funguje zatiaľ na mobilných telefónoch HTC, v budúcnosti bude zrejme fungovať aj s telefónmi iných značiek.

Ukážky:

DSC_0640
DSC_0640 DSC_0640
DSC_0641
DSC_0641 DSC_0641
DSC_0642
DSC_0642 DSC_0642
DSC_0643
DSC_0643 DSC_0643
DSC_0644
DSC_0644 DSC_0644
DSC_0645
DSC_0645 DSC_0645
DSC_0646
DSC_0646 DSC_0646
DSC_0647
DSC_0647 DSC_0647
DSC_0648
DSC_0648 DSC_0648
DSC_0649
DSC_0649 DSC_0649
DSC_0650
DSC_0650 DSC_0650
DSC_0651
DSC_0651 DSC_0651
DSC_0652
DSC_0652 DSC_0652
DSC_0653
DSC_0653 DSC_0653
DSC_0654
DSC_0654 DSC_0654

Logo