Definovanie bodov záujmu pre GPS zariadenia (napr. Garmin)


DSC_0594
DSC_0594 DSC_0594
DSC_0603
DSC_0603 DSC_0603
DSC_0592
DSC_0592 DSC_0592
GPS zariadenie (napr. Garmin) sa najčastejšie využíva na navigáciu, ale môžu poslúžiť aj ako Interaktívny turistický sprievodca. Spája v sebe GPS navigáciu s turistickými informáciami o bodoch záujmu (POI - Point of Interest) v textovej, obrazovej aj zvukovej forme (v prípade zariadení, ktoré prehrávajú MP3).

Definovanie bodov záujmu levočských pamiatok pre GPS zariadenia je súčasťou projektu „Stary Sacz Levoča – karpatské mestečka s klímou. Novátorský, cezhraničný produkt kultúrnej turistiky v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013“ je realizácia interaktívneho turistického sprievodcu okolo Levoči v oblasti mobilnej technológie web.

GPS - Interaktívny turistický sprievodca mesta Levoča a jeho okolia je databáza, ktorá obsahuje 50 bodov záujmu,( t. j. kultúrno – historické danosti mesta, prírodné skvosty, kultúrno – spoločenské a oddychovo – rekreačné miesta,..).

Každý znázornený objekt (bod záujmu) zahŕňa fotografiu, textovú informáciu, mapu, polohu a GPS súradnice. Ak má turista k dispozícii GPS prístroj s možnosťou prehrávania MP3, stlačením príslušného tlačidla si popri prezeraní fotografie a textu môže aktivovať sprievodný komentár v troch jazykových mutáciách: slovensky jazyk, anglicky jazyk a poľsky jazyk. Na úvodnej obrazovke k bodu záujmu je informácia o vzdialenosti v metroch, čase za ktorý príde k bodu záujmu. GPS zariadenie určí trasu ku zvolenému bodu záujmu a turista si zvolí formu presunu – pohybu (pešo alebo autom).

Výhody:

Internet k prevádzke nepotrebujeme, služba nič nestojí, stačí si z tejto webovej stránky stiahnuť do GPS zariadenia súbor: Levoca_SK.gpi, Levoca_ENG.gpi, alebo Levoca_PL.gpi.

Nevýhody:
V súčasnosti sú spracované turistické údaje pre zariadenia značky Garmin. Ostatné typy GPS zariadení v súčasnosti neumožňujú vytvárať body záujmu doplnené textom, obrazom a zvukom, ktoré by boli vhodné pre turistov.

Inštalácia:

1. Z tejto webovej stránky je nutné stiahnuť do GPS zariadenia súbor Levoca_SK.gpi, Levoca_ENG.gpi, alebo Levoca_PL.gpi. Jeden z týchto súborov je potrebné nainštalovať priamo do GPS zariadenia do adresára POI alebo na pamäťovú kartu do adresára POI.

2. Inštaláciu môžeme do GPS zariadenia urobiť aj vsunutím SD, alebo mikro SD karty do prístroja. Prístroj sa nás môže opýtať, či chceme body záujmu nainštalovať natrvalo, alebo iba dočasne.

Ukážky:

GPS navigácia s MP3:

DSC_0592
DSC_0592 DSC_0592
DSC_0593
DSC_0593 DSC_0593
DSC_0594
DSC_0594 DSC_0594
DSC_0596
DSC_0596 DSC_0596
DSC_0597
DSC_0597 DSC_0597
DSC_0598
DSC_0598 DSC_0598
DSC_0599
DSC_0599 DSC_0599
DSC_0600
DSC_0600 DSC_0600
DSC_0601
DSC_0601 DSC_0601
DSC_0602
DSC_0602 DSC_0602
DSC_0603
DSC_0603 DSC_0603
DSC_0604
DSC_0604 DSC_0604
DSC_0605
DSC_0605 DSC_0605


GPS navigácia bez MP3:
DSC_0625
DSC_0625 DSC_0625
DSC_0626
DSC_0626 DSC_0626
DSC_0627
DSC_0627 DSC_0627
DSC_0628
DSC_0628 DSC_0628
DSC_0629
DSC_0629 DSC_0629
DSC_0630
DSC_0630 DSC_0630
DSC_0631
DSC_0631 DSC_0631
DSC_0632
DSC_0632 DSC_0632
DSC_0633
DSC_0633 DSC_0633
DSC_0634
DSC_0634 DSC_0634
DSC_0635
DSC_0635 DSC_0635
DSC_0636
DSC_0636 DSC_0636
DSC_0637
DSC_0637 DSC_0637
DSC_0638
DSC_0638 DSC_0638
DSC_0639
DSC_0639 DSC_0639


Videoukážka:
Turistický ...
Turistický spriavodca v GPS Turistický spriavodca v GPS

Logo