Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, Levoča


Realizácia interaktívneho turistického sprievodcu okolo Levoči v oblasti mobilnej technológie web, ktorá je súčasťou projektu „Stary Sacz Levoča – karpatské mestečka s klímou. Novátorský, cezhraničný produkt kultúrnej turistiky v rámci programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.“

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom.

 

Súčasťou projektu „Stary Sacz Levoča – karpatské mestečka s klímou. Novátorský, cezhraničný produkt kultúrnej turistiky v rámci programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013“ je realizácia interaktívneho turistického sprievodcu okolo Levoči v oblasti mobilnej technológie web.

ITUPodľa posledných údajov Svetovej telekomunikačnej únie (ITU) počet používaných mobilných telefónov vo svete prekročil číslo 5 000 000 000.  Predpokladá sa, že do piatich rokov počet prístupov na internet z mobilných zariadení prekročí počet prístupov na internet z bežných počítačov (cbsnews).

Predpokladáme, že mnoho návštevníkov a turistov, ktorí prichádzajú do Levoče nebudú mať pri sebe počítač, ale práve mobilný telefón, GPS zariadenie alebo tablet. Našim cieľom bolo využiť tieto moderné zariadenia, aby poslúžili návštevníkom Levoče ako interaktívny turistický sprievodca.

Interaktívny turistický sprievodca poskytuje pre návštevníkov informácie o bodoch záujmu (POI - Point of Interest) v podobe fotografií, textov a nahrávok hovoreného slova, ktoré sú doplnené navigačnými informáciami, (adresa, telefón,  mapy, GPS súradnice), ale aj čas a vzdialenosť turistu k bodu záujmu. Keď má turista k dispozícii mobilné zariadenie s GPS navigáciou, tak prístroj ho dokáže navigovať od jeho aktuálnej polohy do miesta, ktoré si vyberie. Niektoré mobilné telefóny dokážu dokonca zobraziť bod záujmu pomocou 3D fotografie.

Čítať celý článok: Základné informácie

 

Program cezhraničnej spolupráce

Aplikácia zadarmo

Android

Logo